Tuyên truyền lưu động về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tổ chức Đội tuyên truyền lưu động về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội trong tham gia vào công tác bầu cử. Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2021, Xã đoàn Long Hưng B tổ chức buổi tuyên truyền lưu động về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 với 08 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Với các nội dung đã được ghi âm như: Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, địa điểm ra mắt cử tri, đơn vị bầu cử và ngày bầu cử, hình ảnh của các bạn đoàn viên, thanh niên đã len lỏi khắp đường làng, ngõ xóm nhằm truyền tải các thông tinh cần thiết liên quan đến cuộc bầu cử đến với người dân trên địa bàn 06 ấp, nhất là những nơi loa truyền thanh của xã chưa kết nối đến.

Bên cạnh đó, thông qua các đợt tuyên truyền lưu động Xã đoàn cũng lồng ghép triển khai tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nhằm góp phần đảm bảo công tác bầu cử được diễn ra an toàn, hiệu quả.

Buổi tuyên truyền đã cung cấp đến bà con nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử và vai trò, trách nhiệm của cử tri – thanh niên trong thực hiện quyền bầu cử. Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Nhân dân ta sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân để thực thi quyền làm chủ của mình trong nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Người viết: Nguyễn Cẩm Chúc