Thủ tục xét tặng danh hiệu, Giấy khen Gia đình văn hóa hàng năm

Tên thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Cơ quan quản lý UBND cấp xã
Lĩnh vực Gia đình
Cách thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời gian giải quyết 7 ngày làm việc
Đối tượng – Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Gia đình (Điều 2 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ).
– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Công tác “Xây dựng đời sống văn hóa – Nông thôn mới” xã và Ban Công tác “Xây dựng đời sống văn hóa – Văn minh đô thị” phường, thị trấn.
Kết quả giải quyết Quyết định hành chính (hàng năm) (Mẫu số 11 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ)
Lệ phí Không có.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”
Tên thủ tục Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Cơ quan quản lý UBND cấp xã
Lĩnh vực Gia đình
Cách thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời gian giải quyết 07 ngày làm việc
Đối tượng Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Gia đình (Điều 2 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ).
Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Công tác “Xây dựng đời sống văn hóa – Nông thôn mới” xã và Ban Công tác “Xây dựng đời sống văn hóa – Văn minh đô thị” phường, thị trấn.
Kết quả giải quyết Quyết định và Giấy Khen Gia đình văn hóa (Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ).
Lệ phí Không có.
Căn cứ pháp lý (Quy định tại Điều 4 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).
Hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trong 03 năm liên tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *