Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

Tên thủ tục Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục
Cơ quan quản lý UBND cấp xã
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Xã
Cách thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời gian giải quyết 25 ngày làm việc.
Đối tượng – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
d) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức
Kết quả giải quyết Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non.
+ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
+ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *