Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Tên thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Cơ quan quản lý UBND cấp xã
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Xã
Cách thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
c) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.
Kết quả giải quyết Quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý – Điểm b, c, d Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP
– Khoản 6, Điều 1, Nghị định 135/2018/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *