Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Tên thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Cơ quan quản lý UBND cấp xã
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Xã
Cách thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
c) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.
Kết quả giải quyết Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý – Điều 22, 23, Nghị định 46/2017/NĐ-CP
– Khoản 12, 13, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *