Hội LHPN xã Long Hưng B ra mắt “Tổ Phụ nữ xử lý rác hộ gia đinh”

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; phát Đọc thêm …

Phụ nữ Long Hưng B tích cực tuyên truyền bầu cử và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức của người dân trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Đọc thêm …