Triển khai thực hiện mô hình trả kết quả tại nhà lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội (về thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật)

     Nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành Đọc thêm …

Duy trì hỗ trợ thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã Long Hưng B

Từng bước tối ưu hóa hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước, giảm sự phiền hà cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính, góp phần Đọc thêm …

Long Hưng B. Hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và tổ chức Lễ trao nhà tình thương

Với tinh thần tương thân tương ái, cùng chia sẻ giúp đỡ những khó khăn trong cuộc sống và luôn đồng hành cùng với cộng đồng; Nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã, Đọc thêm …

Long Hưng B. Tổng kết dự án nâng cao khả năng hiểu biết về phân loại rác thải tại nguồn và xử lý thải cơ bản đối với trẻ em tiểu học – tương tác kiềng 3 chân “Nhà trường – Gia đình – Địa phương” (Dự án JIFF) sau 365 ngày nghiên cứu thực hiện tại địa phương.

Hướng đến đối tượng yếu thế chính là trẻ em, trang bị cho các em có kiến thức cơ bản liên quan đến rác thải, phân loại và giảm thiểu rác thải tại nguồn theo hướng tương tác kiềng ba Đọc thêm …

LONG HƯNG B. TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (NVQS) CHUẨN BỊ TUYỂN QUÂN NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-NVQS ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Long Hưng B về việc Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 chuẩn bị thực lực tuyển Đọc thêm …

Long Hưng B. Ra quân đồng loạt đợt 03 công tác diệt lăng quăng trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-TYT ngày 08/9/2022 của Trung tâm Y tế Huyện Lấp Vò. Ngày 13/9/2022, lực lượng cán bộ, nhân viên Trạm y tế phối hợp với các ngành, đoàn thể và Ban nhân dân các ấp Đọc thêm …

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Long Hưng B,  khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Đọc thêm …