Long Hưng B đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Long Hưng B đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp,

nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, cùng với cử tri cả nước cử tri xã Long Hưng B sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm, kỳ 2021-2026. Đến nay, cùng với chuẩn bị các bước theo quy định, xã đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn xã.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền được triển khai bắt đầu từ đầu tháng 1 và cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021. Công tác thông tin tuyên truyền được xã chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã; tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội các tổ chức chính trị xã hội….. về công tác  tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các bước, quy trình của cuộc bầu cử; mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử… để mọi người dân nắm được, nêu cao ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Thời gian này, Ủy ban bầu cử xã và các ấp cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan như: treo pano, áp phích, cờ hoa, khẩu hiệu…tại khu vực trung tâm xã và các điểm bỏ phiếu nhằm tạo không khí tưng bừng phấn khởi cho ngày bầu cử trong các tầng lớp nhân dân.

Tại các điểm bỏ phiếu việc trang trí cơ sở vật chất cũng đang được Ủy ban bầu cử xã, tập trung chỉ đạo nhằm đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử.

Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về cuộc bầu cử sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã nêu cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào Chủ nhật 23/5/2021./.

 

XÁC NHẬN UBND Xà                                      Long Hưng B, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Người viết: Lê Thị Cúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *