Kỳ họp thứ ba HĐND xã Long Hưng B, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ ba HĐND xã Long Hưng B,

 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

……………..

Nhằm để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

MC thông qua nội dung chương trình kỳ họp

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2021, HĐND xã Long Hưng B đã tổ chức Kỳ họp thứ ba, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Có 26/28 đại biểu HĐND xã tham dự, cùng cấp ủy, chính quyền Xã, Ban, Ngành xã và ông Nguyễn Thanh Nhựt – Huyện ủy viên – Trưởng Phòng Tài nguyên, Môi trường Huyện – Đại biểu HĐND huyện, đơn vị số 5, ông Mai Văn Miên – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hưng B – Đại biểu HĐND huyện, đơn vị số 5.

ông Nguyễn Thanh Nhựt – Huyện ủy viên – Trưởng Phòng Tài nguyên, Môi trường Huyện – Đại biểu HĐND huyện, đơn vị số 5

Sau khi khai mạc kỳ họp, các vị đại biểu đã được nghe đại diện các ban, ngành, UBND xã, thông qua các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã năm 2021; báo cáo ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; Tờ trình phát triển kinh tế xã hội năm 2022; tờ trình, phương án phân bổ thu – chi ngân sách nhà nước xã năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022; nghe UBMTTQ Việt Nam xã báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba; nghe Thường trực HĐND xã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, kết quả thẩm tra của hai ban HĐND xã.

Ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự kỳ họp, đề nghị: UBND xã quan tâm lãnh đạo thực hiện củng cố Hợp tác xã, mở rộng thành viên, hỗ trợ nông dân thực hiện liên kết trong tiêu thụ lúa, tiêu thụ ấu để nâng cao giá thành, giảm chi phí đầu tư cho nông dân; hỗ trợ thi công cống hở kết hợp với xây dựng đường đan 02 bên bờ nước chảy, ấp Hưng Thành Đông.

ông Mai Văn Miên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hưng B

trả lời, giải trình tại kỳ họp

Các ý kiến, kiến nghị của đại biểu đã được ông Mai Văn Miên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hưng B trả lời, giải trình thỏa đáng tại kỳ họp. Tại kỳ họp các vị đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết, gồm:

  1. Nghị quyết Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.
  2. Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
  3. Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND xã khóa XII.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch HĐND xã, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các ban, ngành xã, UBND xã, các đại biểu HĐND xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đồng chí mong muốn các đại biểu HĐND xã, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, luôn gần dân, trọng dân, sát dân, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và luôn cần nỗ lực, tự rèn luyện, nâng cao chuyên môn, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã Long Hưng B ngày càng phát triển./.

Văn Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *