Duy trì hỗ trợ thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã Long Hưng B

Từng bước tối ưu hóa hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước, giảm sự phiền hà cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính, góp phần Đọc thêm …