Duy trì hỗ trợ thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã Long Hưng B

Từng bước tối ưu hóa hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước, giảm sự phiền hà cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước. UBND xã đã thành lập tổ hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả. Tổ hỗ trợ gồm 8 thành viên, do ông Lê Phước Sang, PCT. UBND xã làm đội trưởng.

(Bộ  phận tiếp nhận và Trả kết quả)

     Tổ hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả như: Hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện kê khai thủ tục hành chính trên phần mềm hỗ trợ thủ tục;  Hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; hướng dẫn người dân cài đặt và đăng ký tài khoản VNeID. Trong đó việc tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đặt lên hàng đầu.

Kết quả đã hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm VNeID trên 300 lượt cho người dân, số hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 từ đầu năm tới hiện tại đạt 1144/1522 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 75,16%.

Ngoài việc hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm VneID và hồ sơ trực tuyến. UBND xã Long Hưng B còn triển khai thực hiện mô hình nhận và Trả kết quả tại nhà đối với thủ tục xét duyệt mức độ khuyết tật ở lĩnh vực Lao động thương binh – xã hội.

Qua thực hiện hướng dẫn hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đã đem lại phần nào lợi ích trong công tác hỗ trợ thủ tục người dân, giúp người dân giảm chi phí, thời gian và mang lại nhiều tiện ích phục vụ nhân dân./.

Bùi Thị Mỹ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *