Đoàn công tác Huyện Ủy làm việc với xã đầu năm 2021

Nhằm để nắm tình hình triển khai và kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ngày 24 tháng 02 năm 2021 đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ do đồng chí Nguyễn Thị Nhanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Long Hưng B.

Trong năm 2020, Đảng ủy, UBND xã đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương Xã đạt được nhiều kết quả như: Chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ; thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015- 2020, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND xã; thực hiện đạt 8/8 chỉ tiêu theo chương trình hành động năm 2020, lãnh đạo thực hiện đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới theo hướng nâng cao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…Các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện đã được Đảng ủy, UBND xã tiếp thu, quán triệt kịp thời đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trong đó Đảng ủy, UBND xã đã cụ thể hóa ban hành 12 văn bản các loại lãnh đạo thực hiện (trong đó 11 Kế hoạch và 01 Đề án).

Tuy nhiên, công tác giới thiệu nguồn cho Đảng xem xét kết nạp chưa đạt; hoạt động của hợp tác xã chưa nâng cao hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, còn nhiều tìm ẩn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nhanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy, UBND xã Long Hưng B trong năm 2020. Đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục duy trì và phát huy những mặt làm được, sớm khắc phục những hạn chế tồn tại hiện nay, nhất là công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhanh cũng nhấn mạnh: Trong năm 2021, Đảng ủy, UBND xã Long Hưng B, cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới và từng bước tiến đến xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng nâng cao; Ban chấp hành đảng bộ xã cần nghiên cứu, định hình từng nội dung thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình của Xã, sớm đưa xã Long Hưng B trở thành đô thị loại V như: phát triển du lịch, xây dựng chính quyền, nhân rộng các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả của Tổ kiên kết hoa kiểng, mô hình ấu an toàn gắn với phát triển du lịch Xã; Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội xã phải tăng cường rà soát, phát triển đoàn viên, hội viên đảm bảo đúng thực chất tình hình dân số địa phương; Tập trung quan tâm lãnh đạo và phát huy tốt vai trò của các Tổ Nhân dân tự quản, kịp thời củng cố các tổ hoạt động chưa tốt; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; Lãnh đạo thực hiện hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Văn Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *