DANH SÁCH HỘ TIỂU THƯƠNG

STT

Họ và tên

Đơn vị

Tên hàng

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Việt

ấp Hưng Thành Tây

Bán thịt heo

0918662700

 

2

Trần Thị Bé Bảy

ấp Hưng Thạnh Đông

Bán thịt heo

0766909386

 

3

Nguyễn Văn Năng

ấp Hưng Thành Tây

Bán cá

0708554731

 

4

Phan Thị Trúc Ly

ấp Hưng Thạnh Đông

Bán cá

0354358756

 

5

Trương Thành Phùng

ấp Hưng Thạnh Đông

Bán rau

0355340448

 

6

Lâm Thị Bích Phượng

ấp Hưng Lợi Tây

Bán rau

0704778213

 

7

Lâm Phước Thẳng

Hung Lợi Đông

Bán rau

0907074949

 

8

Nguyễn Thị Thu Năm

Hưng Lợi Tây

Bán rau

0369531150

 

9

Trần Công Toàn

ấp Hưng Thạnh Đông

Bán tạp hóa

0979797243

 

10

Đặng Thị Mỹ Trang

ấp Hưng Thạnh Đông

Bán tạp hóa

0832197052

 

11

Lê Trần Phước Thương

Hưng Thành Đông

Bán gạo

0986207835

 

12

Nguyễn Thị Ánh Loan

Hưng Thạnh Đông

Bán gạo

0397929531