DANH SÁCH ĐỘI “SHIPPER ÁO XANH”

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Cẩm Chúc

Xã đoàn

Đội trưởng

0349579527

 

2

Phan Văn Phước Thiện

ấp Hưng Nhơn

Tổ phó

0932902534

 

3

Huỳnh Phú Toàn

ấp Hưng Thạnh Đông

Thành viên

0774460531

 

4

Nguyễn Duy Du

ấp Hưng Lợi Tây

Thành viên

0939380993

 

5

Lê Võ Hồng Thắng

ấp Hưng Lợi Đông

Thành viên

0939987430

 

6

Huỳnh Văn Hào

ấp Hưng Thành Đông

Thành viên

0779721880

 

7

Trần Phước Ngân

ấp Hưng Lợi Tây

Thành viên

0918246918

 

8

Lê Trung Tín

ấp Hưng Lợi Tây

Thành viên

0896748418

 

9

Trần Hữu Lộc

ấp Hưng Lợi Tây

Thành viên

0786989237

 

10

Võ Thiện Tính

ấp Hưng Thạnh Đông

Thành viên

0339286419

 

11

Dương Hoàng Vũ

ấp Hưng Lợi Đông

Thành viên

0981611662

 

12

Mai Thị Ngọc

ấp Hưng Thạnh Đông

Thành viên

0939508606

 

13

Mai Thị Thủy

ấp Hưng Thạnh Đông

Thành viên

0779486699

 

14

Ngô Thị Thúy

ấp Hưng Thành Đông

Thành viên

0394669645

 

15

Nguyễn Thị Thùy Trang

ấp Hưng Lợi Đông

Thành viên

0989736048

 

16

Trương Huỳnh Hoàng Nhật

Hưng Thạnh Đông

 

0355340448

 

17

Nguyễn Thanh Phong

Hưng Lợi Tây

 

0918662700

 

18

Lâm Phước Thẳng

Hưng Lợi Đông

 

0907074949

 

19

Nguyễn Văn Anh

Hưng Thạnh Đông

 

0399692226

 

20

Lê Trần Phước Thương

Hưng Thành Đông

 

0986207835

 

21

Lê Văn Tài

Hưng Thành Tây

 

0924872115