Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Long Hưng B,  khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Đọc thêm …

HĐND Tỉnh, Huyện tiếp xúc cử tri, trước kỳ họp 6 tháng đầu năm 2022

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2022, Tại Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng xã Long Hưng B. UBMTTQ Việt Nam huyện Lấp Vò phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Long Hưng Đọc thêm …