Triển khai thực hiện mô hình trả kết quả tại nhà lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội (về thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật)

     Nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành Đọc thêm …

Long Hưng B. Hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và tổ chức Lễ trao nhà tình thương

Với tinh thần tương thân tương ái, cùng chia sẻ giúp đỡ những khó khăn trong cuộc sống và luôn đồng hành cùng với cộng đồng; Nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã, Đọc thêm …

Long Hưng B. Tổng kết dự án nâng cao khả năng hiểu biết về phân loại rác thải tại nguồn và xử lý thải cơ bản đối với trẻ em tiểu học – tương tác kiềng 3 chân “Nhà trường – Gia đình – Địa phương” (Dự án JIFF) sau 365 ngày nghiên cứu thực hiện tại địa phương.

Hướng đến đối tượng yếu thế chính là trẻ em, trang bị cho các em có kiến thức cơ bản liên quan đến rác thải, phân loại và giảm thiểu rác thải tại nguồn theo hướng tương tác kiềng ba Đọc thêm …

Long Hưng B. Ra quân đồng loạt đợt 03 công tác diệt lăng quăng trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-TYT ngày 08/9/2022 của Trung tâm Y tế Huyện Lấp Vò. Ngày 13/9/2022, lực lượng cán bộ, nhân viên Trạm y tế phối hợp với các ngành, đoàn thể và Ban nhân dân các ấp Đọc thêm …

Long Hưng B đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Long Hưng B đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, cùng với cử tri cả nước cử tri xã Đọc thêm …