Long Hưng B. Tổng kết dự án nâng cao khả năng hiểu biết về phân loại rác thải tại nguồn và xử lý thải cơ bản đối với trẻ em tiểu học – tương tác kiềng 3 chân “Nhà trường – Gia đình – Địa phương” (Dự án JIFF) sau 365 ngày nghiên cứu thực hiện tại địa phương.

Hướng đến đối tượng yếu thế chính là trẻ em, trang bị cho các em có kiến thức cơ bản liên quan đến rác thải, phân loại và giảm thiểu rác thải tại nguồn theo hướng tương tác kiềng ba Đọc thêm …

Long Hưng B. Ra quân đồng loạt đợt 03 công tác diệt lăng quăng trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-TYT ngày 08/9/2022 của Trung tâm Y tế Huyện Lấp Vò. Ngày 13/9/2022, lực lượng cán bộ, nhân viên Trạm y tế phối hợp với các ngành, đoàn thể và Ban nhân dân các ấp Đọc thêm …