LONG HƯNG B. TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (NVQS) CHUẨN BỊ TUYỂN QUÂN NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-NVQS ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Long Hưng B về việc Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 chuẩn bị thực lực tuyển Đọc thêm …