Blog

Triển khai thực hiện mô hình trả kết quả tại nhà lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội (về thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật)

     Nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành Đọc thêm …

Duy trì hỗ trợ thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã Long Hưng B

Từng bước tối ưu hóa hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước, giảm sự phiền hà cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính, góp phần Đọc thêm …